لینک منبع و پست :روش‌های روانشناسانه برای اصلاح پرخاشگری
http://migna.ir/vdcdkn0o.yt0z96a22y.html