بیشه زار: بیشه‌زار به جنگلی تنک می‌گویند که دارای زیستگاه‌های باز با آفتاب فراوان و سایهٔ کم باشد. طبقات پایین بیشه‌زار ممکن است دارای درختچه ها و گیاهان علفی باشد. یکی از دلایل پیدایش بیشه‌ها، ریختن تعداد زیادی دانه بارور توسط یک گونه گیاهی در پناه گیاهان محافظ بزرگ‌تر است. برخی بیشه‌ها نیز به خاطر دخالت انسانی و تغییر کاربری زمین‌های پیرامون آن پدید می‌آیند. لاله بیشه‌زار: لالهٔ بیشه‌زار نام یکی از گونه های سرد لاله است. این گیاه در حدود ۲۵ سانتیمتر ارتفاع دارد و گل‌های آن زرد رنگ و از خارج سه قطعه خارجی گل پوش دارای خطوط سبز متمایل به بنفش است همچنین غنچهٔ واژگون واقع بر روی یک دمگل بلند، وجه تمایز این گونه به شمار می‌رود. این گونه بطور کلی در قسمت‌های بالای جنگل سمت شمالی سلسله جبال البرز می روید ولی در بعضی از دره‌های داخلی نیز دیده شده است و به نظر می‌رسد که لالهٔ نسبتاً کمیابی باشد.. این گیاه در حال حاضر یکی از گونه‌های کاملاً متداول پرورش یا …

نوشته دانلود پاورپوینت اکولوژی جنگل اولین بار در فایل دانش پدیدار شد.


لینک منبع و پست :دانلود پاورپوینت اکولوژی جنگل
http://filedanesh.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%a7%da%a9%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84/